Podmínky soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky a Slovenska.

 

Organizátor soutěže

Missha.cz - MISSHA Czech & Slovakia s.r.o.

 

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 1. března 2018 od 00:00 do 5. března 2018 do 18:00. na území České republiky a Slovenska výhradně prostřednictvím firemního profilu na INSTAGRAMU https://www.instagram.com/missha_czech/

Výherce

Výhercem soutěže se stane ten, kdo správně zodpoví soutěžní otázku stanovenou organizátorem. Poté z těchto správných odpovědí bude vybrán výherce.

O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání organizátor soutěže.

 

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky nebo Slovenska. Účast v soutěži je dobrovolná.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a zadavateli soutěže, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké dle Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá.

 

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že objednatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

Soutěžící

Každý soutěžící smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud organizátor soutěže zjistí, že soutěžící se zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže.

 

Výhry

V rámci soutěže budou výhercům předány následující ceny:

BB Krém Missha M Perfect Cover 50 ml v odstínu dle vlastního výběru.

Předání výher

Po skončení soutěže bude výherce kontaktován nejpozději do 14 dnů pověřeným pracovníkem firmy MISSHA Czech & Slovakia s.r.o. prostřednictvím účtu na Instagramu. Správná odpověď spolu se jménem výherce bude přitom uveřejněna na Instagramovém a Facebookovém  profilu Missha - oficiální distributor. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce. Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani ceny přitom není možné vymáhat právní cestou.

 

Dodatek

Missha.cz / Všechna práva vyhrazena © 2024 /