Provozovatel e-shopu:


MISSHA Czech & Slovakia s.r.o.


Osová 717/20

625 00 Brno

IČO 05398720

DIČ CZ05398720

Vedena u Krajského soudu v Brně, spisová značka C95134


(dále jako prodávající)

 

Zákazník:

Fyzická či právnická osoba, která si závazně objedná zboží v elektronickém obchodě nebo osobně zakoupí.

(dále jako kupující)

 

Objednávka zboží

Zboží lze objednat na internetové adrese: www.missha.cz

Po obdržení objednávky zašle provozovatel kupujícímu Potvrzení objednávky, a to e-mailem. Potvrzením objednávky je provozovatel povinen expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené provozovatelem souhlasí s textem objednávky kupujícího, potvrzuje prodávající předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku kupujícího jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah – kupní smlouva mezi dodavatelem a kupujícím.Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech vyžadovat platbu předem na účet. 

V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Cena, platební podmínky:

Cena zboží v internetovém obchodě  je vždy aktuální a platná. V případě, že kupující provede objednávku a není li domluveno s prodávajícím jinak, platí pro kupujícího vždy cena uvedená v internetovém katalogu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Zboží může být placeno převodem na účet, v hotovosti na dobírku při převzetí zboží. O dalších možnostech platby se dozvíte v sekci Dopravné a poštovné.

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Prodávající nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

Všechny ceny jsou – pokud není uvedeno jinak - včetně nákladů na balení a DPH, bez poštovného a dopravy.  Poštovné a dopravu nehradí zákazník u objednávek od 800,- Kč vč. DPH a výše, pokud není u výrobku nebo akce uvedeno jinak, a to po započtení všech slevových akcí.

Spolu s odesláním zboží bude kupujícímu vystaven a odeslán daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

Dodací podmínky:

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, na tento stav bude kupující upozorněn. V případě, že na skladě nebude veškeré objednané zboží, bude kupujícímu na základě předchozí domluvy (emailem, telefonicky) zaslána pouze část, přičemž  za doslání zbylé části nebude fakturováno dopravné. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů. Daňový doklad může být zaslán dodatečně poštou nebo e-mailem. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. V ojedinělých případech (velké rozměry, hmotnost) je využito specializovaných dopravců a dopravné je účtováno individuálně po dohodě s kupujícím. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží v sekci košík. Mimo Českou Republiku expedujeme zboží za uvedených podmínek výhradně na předplatbu na účet, váha zásilky do 500g, dodání Českou poštou obyčejně, cena za tuto službu bude stanovena induviduálně v souladu s ceníkem České pošty. V případě jiných požadavků či vyšší váhy balíku se účtuje přirážka dle platného sazebníku České pošty. 

Platba za zboží:

Dobírkou - peníze jsou předány při převzetí zboží na poště nebo u přepravce.

Platba platební kartou VISA.

Bankovním převodem - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího na číslo účtu 4317808399 / 0800, variabilní symbol je číslo objednávky. Zboží je distribuováno až po připsání celé částky na účet. Pokud zákazník ani po jedné urgenci objednané zboží neuradí do 10 dnů od závazné objednávky, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a objednávku zrušit.

Další možnosti platby naleznete v sekci Doprava a poštovné. Zasílání zboží v případě platby na účet je prováděno výhradně až po připsání platby na účet prodávajícího.

Zrušení objednávky:

Zrušení závazné objednávky kupujícím, je možné v případě nedodržení smluvních podmínek ze strany prodávajícího. Zrušení závazné objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. V případě, že tato situace nastane, kupující bude neprodleně kontaktován telefonicky či emailem a informován o situaci a bude mu nabídnut další postup.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a nedohodne se s prodávajícím na alternativní náhradě zboží či služeb, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy:

Dle občanského zákoníku (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku ) máte jako kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět zcela nepoškozené a nepoužité, včetně veškerého příslušenství, na naší níže uvedenou adresu s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně (ne dobírkou) a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Adresa pro zasílání:
MISSHA Czech & Slovakia s.r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Na základně žádosti zákazníka vracíme i zaplacené poštovné, a to jen v případě, že si o to písemně zažádá.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy a vrátí nám zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, budeme uplatňovat právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení (dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku).

Pokud zákazník obdrží se zbožím dárek, je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit společně s objednaným zbožím i dárek.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční doba:
Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) na nové zboží a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
 
Převzetí zboží od dopravce - kontrola zásilky:
Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Adresát zásilku nesmí převzít. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel, jelikož je nelze prokázat. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a je nutno podat o tomto stavu zprávu dopravci do tří dvou pracovních dnů po převzetí a zároveň v této lhůtě informovat e-mailem prodávajícího.
 
Předmět záruky:
Vztahuje se na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením.
 
Ohlášení závady a zásady při reklamaci:
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně všechny vady, které zjistil. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 
Nároky, které může kupující uplatňovat jsou následující:
dodání chybějícího zboží
dodáním náhradního zboží
přiměřenou slevu z kupní ceny
odstoupení od smlouvy
 
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit minimálně:
doklad o zaplacení a dodání zboží
vlastní reklamované zboží
 
Tyto náležitosti včetně průvodního dopisu/reklamace, posílejte prosím na adresu:
MISSHA Czech & Slovakia s.r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

Pro komunikaci mailem použijte odpověď na potvrzení vaší objednávky, nebo použijte adresu: missha@missha.cz a uveďte číslo vaší objednávky.
 
Zasílání reklamovaného zboží:
Upozorňujeme, že v případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, nejsme odpovědní za jeho přepravu a případné škody při ní způsobené, doporučujeme zásilku pojistit a poslat doporučeně (nikoliv dobírkou).
 
Ochrana osobních údajů:
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží ke zpracování a vyřízení Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. 
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 
Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese:
MISSHA Czech & Slovakia s.r.o.
Osová 717/20
62500 Brno
e-mail: missha@missha.cz

Prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů

(ve smyslu §18 odst.1 zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů) 
 
Zaručujeme plnou ochranu osobních údajů před zneužitím. Osobní údaje zpracovávají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti  ve smyslu zákona a vnitřních předpisů společnosti. Veškeré osobní údaje jsou organizací shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění.  Společnost shromažďuje pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuje k výkonu předmětu své činnosti (prodej), zajišťuje bezpečnost těchto dat a ochranu před jejich zneužitím třetí osobou. Společnost shromažďuje tyto údaje na základě prohlášení osob o souhlasu s tímto.
V případě nesouhlasu nebo žádosti o odstranění z databáze, budou data bezodkladně odstraněna.

Těšíme se na vaši spokojenost s nákupy v našem internetovém obchodě

 

Jedinečná kombinace luxusu a elegance za dostupnou cenu pro každý den.